SŁONECZKO
Przedszkole Miejskie nr 47 w Sosnowcu

rekrutacja  2019 2020

 

 

Rekrutacja do przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 47 w Sosnowcu informuje, iż od dnia

1 marca do 8 marca 2019r.

odbywać się będzie rekrutacja do przedszkola na

rok szkolny 2019/2020,

zgodnie z Zarządzeniem Nr 39 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 stycznia 2019r. 

Rodzicom, których dzieci uczęszczają do przedszkola są wydawane

DEKLARACJĘ WOLI KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Termin złożenia wypełnionej deklaracji upływa w dniu

19 lutego 2010r. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! sloneczko

ZARZĄDZENIE NR 39 PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli (link poniżej).